یاس جاسمین
یاس جاسمین

تنها 2عدد در انبار باقی مانده

+ %21 %21

190,000 تومان

150,000 تومان

 فروش ویژه
درخت آواکادو پیوندی
درخت آواکادو پیوندی

تنها 5عدد در انبار باقی مانده

+ %18 %18

1,100,000 تومان

900,000 تومان

 فروش ویژه
کاج LOD
کاج LOD

تنها 7عدد در انبار باقی مانده

+ %20 %20

500,000 تومان

400,000 تومان

 فروش ویژه
کاج ژنویه
کاج ژنویه

تنها 7عدد در انبار باقی مانده

+ %27 %27

90,000 تومان

65,000 تومان

 فروش ویژه
کاج نوئل سبز
کاج نوئل سبز

تنها 1عدد در انبار باقی مانده

+ %21 %21

1,900,000 تومان

1,500,000 تومان

 فروش ویژه
سانسوریا سبز
سانسوریا سبز

تنها 3عدد در انبار باقی مانده

+ %15 %15

2,000,000 تومان

1,700,000 تومان

 فروش ویژه
نیلوفر آبی
نیلوفر آبی
+ %18 %18

220,000 تومان

180,000 تومان

شمشاد طلایی
شمشاد طلایی
+ %47 %47

40,000 تومان

21,000 تومان

موچسب پیوندی
موچسب پیوندی
+ %18 %18

49,000 تومان

40,000 تومان

لگستروم
لگستروم

تنها 7عدد در انبار باقی مانده

+ %5 %5

690,000 تومان

650,000 تومان

افرا سلطنتی
افرا سلطنتی

تنها 1عدد در انبار باقی مانده

+ %11 %11

2,250,000 تومان

2,000,000 تومان

آواکادو بذری
آواکادو بذری

تنها 5عدد در انبار باقی مانده

+ %16 %16

900,000 تومان

750,000 تومان

نتیجه ای یافت نشد!